Mail order https://rxmall.org '/{ buy prescription drugs according to officials.
There are no translations available.

      NAVIS Gospodarowanie Nieruchomościami Adam Krakós świadczy szeroki zakres usług dla rynku nieruchomości oferując własne kompetencje oraz współdziałanie z Kolegami wykonującymi zawody o różnorodnych specjalizacjach.
    
     


     Podstawowy zakres oferowanych usług opisuje:
  • Pośredniczenie w Obrocie Nieruchomościami wraz z uczestnictwem w procesie formalno - prawnego przygotowania nieruchomości gruntowych w tym scalenia i podziały dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  • Opracowanie Operatów Szacunkowych wartości majątkowych nieruchomości gruntowych i naniesień
  • Doradztwa Majątkowe w zakresie obrotu wartościami majątkowymi zawartymi w nieruchomościach
  • Zarządzanie lub Administrowanie Nieruchomościami w zakresie powierzchni wspólnych osiedli domów jednorodzinnych oraz obiektami sportowo rekreacyjnymi
  • Sporządzanie Audytów Energetycznych budynków mieszkalnych oraz obiektów administracji samorządowej
  • Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków jednorodzinnych oraz obiektów administracji samorządowej

     Realizujemy zadanie respektując Standardy, Kodeksy i dobrą praktykę wykonywanych zawodów oraz własne procedury przyjęcia i rzetelnego wykonania każdego zlecenia wymagające wzajemnego zaufania i współdziałania przez cały okres realizacji zadania.